Lesovereenkomst

De leerling ontvangt 30 minuten les per week, met uitzondering van de schoolvakanties. Er wordt maandelijks gefactureerd met een vast bedrag van €94,-. Dit is gebaseerd op veertig lessen in het schooljaar à €23,50 per les. Indien de leerling halverwege het schooljaar start zal dit bedrag worden aangepast op het aantal resterende lessen voor dat schooljaar.

De facturen worden twee dagen na het versturen van de factuur automatisch geïncasseerd. Na ondertekening van deze lesovereenkomst ontvang je per mail een incassomachtiging. 

Op deze overeenkomst zijn de lesbepalingen van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren partijen kennis te hebben genomen van de lesbepalingen en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

De lesovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één schooljaar.

Voornaam *
Achternaam *
telefoon *
Email *
adres
Postcode
plaats
NAAM LEERLING
GEboortedatum
ik ga akkoord
>